dotacje-eu

Dotacje UE

DOTACJE UE

Przedsiębiorstwo zrealizowało projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Program operacyjny
POIR.00.00.00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Oś priorytetowa
POIR.03.00.00. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie
POIR.03.04.00. Dotacje na kapitał obrotowy

Tytuł projektu
Dotacja na kapitał obrotowy dla Agro-Team Goździn

Realizacja
2020.07.01-2020.09.30

Wartość projektu: 293 249,70 PLN
Dofinansowanie UE: 293 249,70 PLN